CFO en Business Controller: interne controle en strategie

De Chief Financial officer (CFO) is conform COSO* verantwoordelijk voor de beheersing in een bedrijf of organisatie. Maar is het genoeg in deze dynamische wereld. De COSO orientatie op beheersing hielp veel bedrijven niet om op tijd te veranderen en verdwenen.

COSO

Het COSO  identificeert de relaties tussen de ondernemingsrisico’s en het interne beheersingsysteem. COSO hanteert hierbij de gedachten de interne beheersing een proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de categorieën:

1. bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic)
2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (Operations)
3. betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging (Reporting)
4. naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance)

En twee bewakingsactiviteiten zijn daar later aan toegevoegd:

5. Het bewaken van activa of waarden

6. Risicomanagement en risico beoordeling

*COSO staat voor The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, en heeft het COSO model geintroduceerd in 2002.

Een CFO is in dit model verantwoordelijk voor het managen van alles dat de doelstellingen van het bedrijf kan bedreigen of veranderen. Het gaat dan om het bepalen van de doelstellingen, identificeren van risico’s en kansen die impact heeft op de doelstellingen. En daarna maatregelen nemen om het risico aanpakken en onder controle brengen. En verder hierover informatie verstrekken middels communicatie en het blijven monitoren van de maatregelen.

CFO 2.0

Kortom de bewakende CFO is dus al ruim 25 jaar gemeengoed. Maar de CFO gaat een nieuwe fase in (CFO 2.0). De CFO als belangrijke innnovatiemotor in tijden van verandering. De CFO heeft strategische vaardigheden nodig om een rol te kunnen spelen in het bedenken en doorrekenen van nieuwe verdienmodellen.  Deloitte kent vier rollen voor de CFO, waarvan de laatste twee de nieuwste rollen zijn:

Operator --> bedrijfsprocessen onderhouden
Steward -->  bewaken van activa en waarden
Strateeg --> data aanleveren en meedenken over de koers
Katalysator --> Meehelpen het bedrijf te duwen richting nieuwe verdienmodellen

De introductie van Big Data brengt de CFO in een meer strategische oriëntatie. Het omgaan met data is een CFO gewoon en doorrekenen van verdienmodellen ook. Maar dan moet je wel de juiste CFO hebben want de CFO moet zich dan wel storten op de datanalyse vaardigheden van zijn afdeling. Bedragen optellen geven geen antwoord. De CFO moet opzoek naar oorzaken en daar is een echt onderzoek naar de informatie noodzakelijk. Daarnaast moet je een CFO ervaring met een brede takenpakket.

Kortom de CFO wordt ook business controller. Niet alleen bezuinigen is belangrijk, maar ook de product ervaring van de klant en innovatie is belangrijk voor de CFO blijkt uit onderzoek. Door de snellere en ruimere beschikbaarheid van data kunnen beslissingen genomen worden op basis van meer databronnen. Die zijn niet altijd financieel van aard en in elk geval moet de Financial in staat te zijn 'to think beyond the number'.

Redactie Fruxlupa (a lupacompany)

Bronnen:

FD van 14 november 2015

Wikipedia van 4 februari 2016 (coso)

FORRESTER CONSULTING artikel: the evolution of finance demands technical capabilities to match'; augustus 2015