Het regelen van zeggenschap door het oprichten van een STAK

Wil je dat sommige personen minder zeggenschap hebben in een onderneming? Of wil je voorkomen dat je partner bij een eventuele scheiding ook zeggenschap krijgt in je onderneming? Dat kan door het oprichten van een STAK; een Stichting Administratiekantoor. Je kunt ook kiezen voor het uitgeven van stemrechtloze aandelen. Informatie over stemrechtloze aandelen, vind je hier. Hoe de STAK werkt, lees je hieronder.

Wat is een STAK?
Zoals de naam ‘Stichting Administratiekantoor’ (afgekort: STAK) al laat zien, de STAK is een stichting. Een stichting is een organisatie gericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Het doel van de STAK is het beheren en certificeren van aandelen. De STAK heeft namelijk aandelen in haar bezit (het beheer van aandelen) en verruild de aandelen vervolgens voor certificaten (het certificeren van aandelen).

Waarvoor zorgt een STAK?
Als je als aandeelhouder een aandeel bezit, dan heb je twee rechten:
1.)          Je hebt recht op uitkering van winst (uitkering van dividend);
2.)          Je hebt recht om te stemmen in de algemene vergadering van                                          aandeelhouders (stemrecht).
In sommige situaties is het voordelig dat een aandeelhouder niet allebei deze rechten heeft of verkrijgt. In die situaties kun je een STAK oprichten. Met het verkrijgen van aandelen en vervolgens certificeren van aandelen kan de STAK ervoor zorgen dat het stemrecht en het recht op winst worden gescheiden.

Hoe gaat het in zijn werking?
De STAK krijgt aandelen van een aandeelhouder. Hierdoor krijgt de STAK het stemrecht en het recht op winst. Vervolgens verruilt de STAK de aandelen die ze van de aandeelhouder heeft gekregen voor certificaten. Het certificaat staat voor één aandeel en geeft alleen recht op uitkering van winst. Dit certificaat geeft de STAK aan de aandeelhouder die de aandelen aan de STAK gaf. De aandeelhouder heeft nu alleen het recht op uitkering van de winst. Het zeggenschap dat bij het aandeel behoort, blijft bij de STAK.

Wanneer kun je voor een STAK kiezen?
Als je een BV start, dan word je aandeelhouder van de BV. Als je aandelen hebt en je bent in gemeenschap van goederen getrouwd, dan vallen de aandelen in de boedel. Als je gaat scheiden krijgt je ex-partner de helft van de aandelen. Door het verkrijgen van het aandeel, krijgt je ex-partner zeggenschap in je onderneming en heeft je partner recht op uitkering van een deel van de winst. Door voor een STAK te kiezen, voorkom je dat je ex-partner zeggenschap over jouw BV krijgt.

Om te voorkomen dat je partner deze rechten krijgt, kun je je aandelen aan een STAK overdragen.  Vervolgens krijg je van de STAK een certificaat en daarmee recht op uitkering van de winst. De zeggenschap over je onderneming heeft de STAK. Omdat je zelf in het bestuur van de STAK kunt zitten, behoud je ook het zeggenschap over je onderneming. Bij een scheiding verkrijgt je ex-partner alleen een deel van je certificaten en daarmee recht op een bepaald gedeelte van de winst. Je ex-partner krijgt geen zeggenschap over de onderneming. De zeggenschap (het stemrecht) heeft de STAK, want die bezit de aandelen. En dat ben jij, als jij in het bestuur van de stichting zit.

Meer weten?
Wil je weten wanneer het oprichten van een STAK nog meer voordelig kan zijn? Neem dan gerust contact met ons op.