Het vestigingsklimaat van Nederland en Amsterdam onder de loep

We zijn trots op ons vestigingsklimaat. Nederland is aantrekkelijk voor bedrijven vanwege de infrastructuur, het opleidingsniveau en de talenkennis, de regeldruk en de vestigingsmogelijkheden. In de discussie rondom het vestigingsklimaat wordt al te vaak gerefereerd aan het fiscale aspect van regeldruk voor met name grote internationale bedrijven.

Fiscaal vestigingsbeleid
Nederland trekt veel hoofdkantoren aan vanwege het fiscale voordeel dat Nederland biedt. Echter de Nederlandse fiscus vraagt weinig  ‘aanwezigheid’(*) van het bedrijf in de reële Nederlandse economie. Omdat de bedrijven in de vorm van brievenbusmaatschappijen geen aanwezigheid hebben, levert zo’n bedrijf geen directe werkgelegenheid op.

Waar zou het beleid gericht op moeten zijn
Ons inziens zou het beleid van de Nederlandse overheid gericht moeten zijn op het vormen van grotere bedrijven van kleine MKB-bedrijven en clusters. Een tweede pijler is om het vestigingsbeleid rondom specifieke Nederlandse kennis en kunde te organiseren.
 

A. Beleid gericht op het laten groeien van MKB bedrijven

- Flexibile arbeidsmarkt;
- Actief steunen van groeiers;
- Vergroten Innovatie bereidheid bij het MKB;
- Overheidsinvesteringsfonds die participeert in startups.

B. Beleid gericht op het stimuleren van typische Nederlandse kennis en kunde
Nederland is goed in waterinfrastructuur, complexe technologische samenwerking en heeft een geavanceerde en vernuftige economie.

-Overheid start nieuwe infrastructurele projecten;
-Investeer en stimuleer de projecten van de toekomst (elektrisch rijden, nanotechnologie, fundamenteel onderzoek);
-Verbeteren ‘zachte factoren’ van het vestigingsklimaat zoals investeren in kunst en cultuur, klimaat en luchtkwaliteit en internationaal onderwijs.

Nederlandse score en Index vestigingsbeleid
Nederland behoort tot de vijf meest competitieve landen ter wereld, dat is bijzonder. Nederland is innovatief, geavanceerd en open en daarmee heel concurrerend op de internationale markt. Echter op de index van het vestigingsbeleid van het initiatief Doingbusiness staan we nummer 28. De reden voor deze lage ranking is onze regelgeving omtrent bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen. Een andere oorzaak is de juridische ondersteuning voor de bescherming van investeerders en steun om contracten ten uitvoer te brengen.

Op dit moment komen buitenlandse bedrijven vooral naar Nederland om fiscale redenen. Als deze fiscale regelgeving wijzigt, kunnen deze bedrijven weer makkelijk vertrekken(**). Er bestaat een fiscale constructie waarbij een Nederlands bedrijf een winstuitkering doet aan een lichaam (een rechtspersoon in de vorm van een holding bijvoorbeeld) dat geen substance heeft of geen onderneming is. Deze fiscale constructie is dan bedoeld om dividendbelasting te mijden. Het tussengeschoven lichaam wordt dan ook belastingplichtige in Nederland (europese moeder-dochterrichtlijn). Als zo'n regeling ervoor zorgt dat buitenlandse bedrijven zich in Nederland vestigen, is het daarom belangrijk het vestigingsbeleid sterk te verbeteren en vestiging in Nederland aantrekkelijk te maken.

Dit kan door de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor bijvoorbeeld buitenlandse talenten van buiten Europa en het Versterken van het arbeidspotentieel door leven lang leren mogelijk te maken. Daarnaast dient er geinvesteerd te worden in kennisclusters en nieuwe clusters. 

UITLEG: 

*Hoe werken de Nederlandse voordelen:
Nederland heft geen bronheffing op bijvoorbeeld royalties. Als een bedrijf hier de royalties naartoe laatkomen, is er geen heffing. Het bedrijf maakt een afspraak ‘ruling’ met de Belastingdienst hoeveel winst er wordt behaald in Nederland waar wel belasting over wordt betaald. Er wordt niet gekeken of de winst feitelijk wordt behaald met werkzaamheden door werknemers in Nederland (substance).

** country by country reporting: 
Per 1 januari 2016 is een bedrijf met een omzet van meer dan 750 miljoen euro verplicht aan te geven welke omzet, winst en betaalde belasting is behaald in ieder land.

Redactie: lupacompany.

Bronnen: FD 24 september 2014, Parool 22 januari 2016, NRC 23 janauri 2016, Consultancy.nl, doingbusiness.org. The Global competitiveness Report 2015-2016 van het World Economic Forum