Hoe kan een huisartspraktijk omgaan met kansen en bedreigingen?

Elke praktijk is onderhevig aan invloed van wettelijke, demografische en technische ontwikkelingen. Deze externe factoren kennen bedreigingen en biedt tegelijk ook kansen voor een huisartspraktijk. De kansen en het omgaan met de bedreigingen worden opgevangen door de praktijk. Dat gaat makkelijker als je bewust bent van de sterke en zwakke punten van je praktijk.

Jaarlijks komen partijen met rapporten over de huisarts. Volgens deze rapporten moet de huisartspraktijk groeien en innoveren. Door ontwikkelen in de zorgsector, vergrijzing en bijkomstige taken voor de huisarts moet er iets veranderen voor de huisarts.

Bedreigingen

Het rendement van de gemiddelde huisartsenpraktijk is omlaag gegaan in de afgelopen jaren, dit komt voornamelijk door een stijging in administratieve taken waar de huisarts weinig tijd voor heeft. Door een gebrek aan ondernemerschap in de zorg zijn deze nevenactiviteiten een grote factor van stress en extra werk voor de huisarts.

Dit in combinatie met de druk die wordt uitgevoerd door de overheid om de huisarts meer taken te geven die voorheen werden uitgevoerd door specialisten zorgt ervoor dat de huisarts meer werk moet verrichten maar niet meer tijd heeft om dat werk uit te voeren.

Want ondanks dat de tarieven zijn verhoogt is het gemiddeld rendement van de huisartspraktijk gedaald. Daarnaast is ondernemerschap geen (regulier) onderdeel van de huisartsenopleiding.

Kansen

Door de vergrijzing, innovatie en meer wensen  van de patiënt is er een toename in vraag naar huisartsen. Zo is het gemiddeld aantal consulten per patiënt gestegen van 4 naar 4,4 in de afgelopen 5 jaar (Rabobank) en ook email consulten zijn toegenomen van gemiddeld 6,9 email consulten naar 21 per 1000 patiënten. (Nivel). 

Daarnaast is er een opkomst van gespecialiseerde consulten zoals oogzorg of een Parkinson-spreekuur. Niet verrassend is dat oudere leeftijdscategorieën meer contact hebben met de huisarts dan jongere generaties. De vergrijzing zorgt daarom ook voor een toename in de vraag naar huisartsen.  

De Rabobank had een prognose van 1-3% meer patiënten in 2017 op basis van deze trends en ontwikkelingen. Huisartsen zijn geen uitzondering in de vergrijzing en er is een toename van huisartsen ouder dan 55 (bijna 32%).

Visie ontwikkeling praktijk

Volgens ons is het huisartsenberoep zo ingewikkeld en tijdrovend geworden dat een eigen praktijk voor de huisarts minder aantrekkelijk geworden is en dat zie je terug in de toename van oudere huisartsen.

De ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een toename in vraag en afname in aanbod is binnen de huisartsensector en dat er op landelijk niveau een huisartsentekort is. Maar veel huisartsen ervaren de werkdruk als zodanig hoog dat er weinig ruimte is om te ontwikkelen en te innoveren. Zelfs zodanig dat het budget dat is vrijgesteld voor de huisartsenpraktijk door de overheid niet opgegaan is in 2016. De Huisartsen gaan op verschillende manieren met de eisen die aan de huisarts worden gesteld;

Ten eerste zie je een toename van de flex huisarts: Het parttime werken middels waarneming. Onder invloed van de met name vrouwelijke huisartsen wordt er nu 64% parttime in deze sector gewerkt.

Ten tweede zie je en toename van samenwerkingsverbanden. Veel huisartsen kiezen er voor om te samen te werken met andere huisartsen vaak in een Gezondheidscentrum of HOED (huisartsen onder één dak), vermoedelijk versterkt ook dit de mogelijkheid om flexibeler te werken omdat de huisarts niet meer exclusief verantwoordelijk is voor de praktijk.  

Ten derde zie je schaal vergroting, ofwel grotere praktijken. Maar de Landelijke Huisartsen Vereniging is van mening dat huisartspraktijken het aantal patiënten met 20% moet terugbrengen om nog goede zorg te kunnen leveren.

Lupacompany biedt een uitkomst om mee te denken over kansen en bedreigingen vanuit de kracht van de praktijk. Door richting te geven, een strategie te bepalen en te helpen met ontwikkelen, innovatie en de werkdruk te verlagen door het wegnemen van vervelende administratieve taken, zorgen wij ervoor dat de praktijk een nieuw pad inslaat, waarbij de huisarts minder stress ervaart, de patiënt meer en betere zorg krijgt en de administratie goed verloopt.