Innovatie in Nederland: wordt het beter?

Momenteel zijn er veel startups die zich richten op internet, data en communicatie. Deze vorm van digitale innovatie gaat over hoe je op een andere manier  (snel, eenvoudig en goedkoper) vraag en aanbod bij elkaar brengt. Het geeft de mogelijkheid andere vragers en aanbieders te laten ontstaan via communicatie technologie. Deze innovatie is een afgeleide van de mogelijkheden die de technische innovatie internet met zich meebracht.

Technische innovatie
Het doel van compleet nieuwe uitvindingen en vindingen. Uitvindingen die de start zijn van nieuwe producten en het leven veranderen. Voorbeelden: internet, telecommunicatie, nanotechnologie, de auto.

Sociale innovatie
Het slimmer laten werken en samenwerken van mensen in of als een organisatie. Slimmer werken geeft bijvoorbeeld efficiëntie in de manier waarop we vergaderen en werken.

Grote bedrijven vs. kleine bedrijven
Er is een verschil in soort innovatie tussen grote bedrijven en kleine bedrijven. Kleine bedrijven innoveren voor de klant en hebben vaak de juiste kenmerken wat betreft de projectorganisatie om innovatie tot een succes te maken, alleen innovatie is meer een toevalligheid. Grote bedrijven hebben meer geld om eigen innovatie mogelijk te maken. Daarmee creëren zij veel meer technische innovatie. Kleine bedrijven moeten het vaker hebben van sociale innovatie.

Technische innovatie leidt volgens onderzoek van het CBS  tot groei van omzet, arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid. Maar de grootte van die groei is afhankelijk van hoe een bedrijf omgaat met het innovatieproces. Daarmee lijkt het erop dat sociale innovatie bepaalt hoe sterk een bedrijf profiteert van de technische innovatie.

Innovatie in Nederland is vooral benutten van innovatie
Nederland kent een hoogopgeleide bevolking dus innovatie zou geen punt moeten zijn. Maar toch is het  helaas zo dat Nederland een achterstandspositie kent op het gebied van research en development ten opzichte van andere Europese landen. Nederland is echter wel sterk in het benutten van innovatie door kennisdeling, hoogopgeleide bevolking en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten. Volgens de Europese innovatieranking zijn we innovatievolgers maar dan wel hele goede (we staan nummer 5 van 28)

Bronnen:

- CBS, innovatie loont?
- Innovatie in Nederland (2004): de markt draalt en de overheid faalt.
- Europese innovatieranking (ec.europa.eu)