Meer financieringsmogelijkheden voor het MKB

In Nederland is het bedrijfsleven sterk afhankelijk van banken als het gaat om bedrijfsfinanciering. Het verstrekte krediet door banken aan het bedrijfsleven is sinds eind 2009 gedaald en is in 2013 omgeslagen in een krimp. De daling van het krediet heeft tot gevolg gehad dat de groei van de economie lager is. De daling van de kredieten wordt veroorzaakt doordat de bedrijven geen geldvraag hebben, want door een vraaguitval van de zijde van de Nederlandse consument is er geen geld nodig voor uitbreiding. Andere verklaring is dat banken minder snel geld uitlenen omdat banken de bankbalansen moeten versterken. Daarbij is door de economische crisis een deel van het MKB er slechter voor gaan staan.

Het is een structureel probleem dat banken het lastig vinden om bedrijven van geld te voorzien wanneer het niet gaat om een directe investering. De banken hebben moeite bij het vertrekken van financiering  van werkkapitaal of een kleine lening. Het is te kostbaar voor de bank om in die gevallen een risicoanalyse te doen en daarom begint de bank daar niet aan of financiert op de ‘blauwe ogen’. Allerlei partijen zijn druk bezig om oplossingen te vinden, en de oplossing zit of in een betere en goedkopere inschatting van het risico, of in het delen van het risico (eventueel met garanties).

1. Lening via een nieuwe bank: leningen tussen 750.000 en 1 miljoen

Vanaf 1 september 2015 opent ondernemend Nederland in de kantoren van Credion een financieringsbank voor het MKB voor leningen tussen de 750.000 euro en 1 miljoen, met de naam DNOB (de nieuwe ondernemersbank). De DNOB zal intrekken bij financiële dienstverlener Credion. In totaal zullen er 36 kantoren verspreid over heel Nederland geopend worden.

2. Leningen via bestaande banken: twee fondsen ALF en BLF

Een aantal verzekeraars en pensioenfondsen met garanties van de Nederlandse overheid hebben samen twee fondsen opgericht voor MKB bedrijven:

Leningen tussen 150.000 en 5 miljoen voor riskante leningen, ALF fonds (achtergestelde leningsfonds)
Leningen tussen de 10 en 25 miljoen voor leningen aan gezonde ondernemingen, BLF fonds (bedrijfsleningenfonds)

Voor beide fondsen kun je aankloppen bij je bestaande bank en een aanvraag doen. Door de garantieregeling van de overheid en de bereidheid van pensioenfondsen en verzekeraars om de eerste klappen op zich te nemen is de hoop dat banken bereid zijn om leningen aan het MKB te verstrekken.

Betrokken banken van de zomer van 2015 zijn ABN AMRO, Rabobank en ING bank.

3. Niet via een bank: het MKB impulsfonds, leningen tussen 250.000 en 1 miljoen

Leningen aan ondernemingen die winst maken en minimaal 600.000 euro omzet hebben per jaar. Aanvraag niet via een bank maar direct bij het fonds. De aanvraag van een financiering doe je met behulp van een financieel adviseur waarmee een onderneming de aanvraag schrijft.

Bron(en):

Het  Parool. d.d. 8 april 2015 en 15 mei 2015
FD.nl 8 april 2015: ‘kamp-2-mrd-extra-krediet-voor-mkb’.
MKBimpulsfonds.nl
CPB: risicorapportage financiële markten 2014, 4 juni 2014