MKB is belangrijk voor werkgelegenheid in Nederland: Maxima lid van Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

In juni 2015 is het comite voor Ondernemerschap en Financiering opgericht. Hare Majesteit Maxima is lid van het comite. Het comite heeft in november 2015 een platform opgezet voor het delen en vergroten van kennis, informatie over het MKB. Dit is te vinden op www.staatvanhetmkb.nl.

Sinds november 2015 geeft de website naast actuele cijfers en feiten toegang tot verdiepende studies en achtergrondartikelen. De komende tijd wordt het kennisplatform uitgebreid in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Geïnteresseerden kunnen zich melden via meedoen [at] staatvanhetmkb.nl

Op 7 januari 2015 is in het bijzijn van Maxima een lening ondertekend met Qredits (Qredits.nl). Het ministerie van economische zaken geeft een garantstelling van 80% op een verstrekte lening door Europese Investeringsbank.

Minister Kamp (ministerie EZ): ‘Dankzij deze lening kunnen 1.200 kleine en middelgrote bedrijven een krediet krijgen tot 250.000 euro en 5.300 ondernemers een microkrediet tot 50.000 euro. Naast financiering kunnen deze ondernemers ook coaching en online hulpmiddelen krijgen van Qredits, bijvoorbeeld voor het schrijven van een ondernemingsplan. Deze combinatie blijkt in de praktijk heel effectief.’