MKB innovatiestimulering gestart op 19 mei 2015, wees er snel bij.

MKB-INNOVATIESTIMULERING is gestart op 19 mei 2015 en de termijn eindigt op 1 september 2015.

Heb je interesse op een plan neem dan contact. We kunnen helpen bij de aanvraag. Neem contact op via info [at] aeslupa.com.

Aanvragen mogelijk binnen de topsectoren:

De topsectoren zijn:

Agri & Food
Chemie & Energie inclusief Biobased
Creatieve Industrie
Hightech Systemen & Materialen en ICT
Life Science & Health
Logistiek
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Water

Je kunt geld aanvragen voor de volgende instrumenten:

-  Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling
-  Adviesprojecten : kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau
-  Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject
-  R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Hieronder de drie voorwaarden voor de creatieve industrie:

Eerste voorwaarde: de voorstellen hebben betrekking op een van de volgende deelgebieden (thema’s) van de creatieve industrie (‘solution spaces’):

Gaming, Media en ICT (incl. film en popmuziek), Mode, Design, Gebouwde omgeving en Cultureel erfgoed

Tweede voorwaarde: de voorstellen hebben bovendien betrekking op een van de volgende onderzoeksgebieden (‘creative research areas’):

A. Nieuwe materialen: De ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen; hergebruik van materialen met het oog op duurzaamheid en besparing van fossiele grondstoffen.

B. Digitalisering: Het ontwikkelen en toepassen van digitale middelen bij de vernieuwing van processen, producten en diensten.

C. Business transformatie: Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe manieren van (samen)werken, nieuwe vormen van eigendom, nieuwe verdienmodellen en het creatief en duurzaam (her)ontwerpen van ketens.

D. Creatieve methoden: Het ontwikkelen en toepassen van creatieve methoden waarmee de ‘waarde van creatie’ voor andere sectoren expliciet gemaakt kan worden en kan worden vermarkt.

Derde voorwaarde: en tenslotte moeten de voorstellen invulling geven aan gewenste innovaties t.b.v. een van de volgende maatschappelijke uitdagingen, waarvoor vernieuwende oplossingen nodig zijn (’societal challenges’) maatschappelijke uitdagingen: Gezondheid en welzijn, Klimaat en energie, Transport en mobiliteit, Inclusive society vernieuwende oplossingen zoals Smart Industry en Retail/de nieuwe winkelstraat

Bronnen:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en...

http://www.clicknl.nl/?lang=nl

http://www.health-holland.com/