Omzet vergroten of verhogen, hoe doe je dat?

Veel teksten die geschreven worden over tips om je omzet te vergroten, zien een belangrijk element over het hoofd. Het vergroten van je omzet hoeft namelijk niet altijd te leiden tot het vergroten van je winst. Als ondernemer is juist het streven naar winstmaximalisatie belangrijk. Het verschil tussen omzet, winst en het spanningsveld hiertussen leggen we uit in dit artikel. 

Winst vs. omzet
Omzet en winst zijn begrippen die nog wel eens door elkaar worden gehaald. Omzet wordt bepaald door twee elementen, namelijk de prijs van je product en de hoeveelheid die je verkoopt. Het aantal verkochte producten maal de betaalde prijs is je omzet. Je zou dan ook kunnen stellen dat de omzet gelijk is aan je marktaandeel binnen een bestaande markt. Winst is het resultaat dat overblijft als je je omzet vermindert met je zakelijke kosten.

In voorbeeld 1 laten we zien dat het mogelijk is om zowel je omzet als je hoeveelheid te vergroten. Een omzetverhoging betekent echter niet altijd dat je winst ook hoger is. Daar gaan we in voorbeeld 2 verder op in.

Voorbeeld 1: Zowel de prijs als de hoeveelheid verhogen
Zoals gezegd kiezen de meeste ondernemers ervoor om of de prijs te verhogen, of om de hoeveel producten te vergroten. Je hebt echter ook de optie om beiden tegelijkertijd te doen. Dat lijkt misschien onlogisch maar het is goed mogelijk.

Prijs is informatie
Prijs is informatie. Hoe hoger de prijs des te meer dat een potentiele koper schaarste ervaart. Aangezien mensen gevoelig zijn voor schaarste zijn mensen eerder geneigd het product te kopen. De schaarste geeft aan dat er vraag is naar het product. En als er veel  vraag naar is zou dat moeten betekenen dat een product lekker of goed is.

Voorbeeld 2: Hogere omzet geeft lagere winst
Vaak wordt gesteld dat er dan twee manieren zijn om de winst  te vergroten. Namelijk door of de prijs van je producten te verhogen, of door de verkochte hoeveelheid te vergoten. Hierbij wordt denkfout gemaakt dat als je je omzet vergroot, dit ook een positief effect heeft op je winst.

Het kan om allerlei redenen slim zijn om juist niet de hoeveelheid te vergroten omdat de vergroting ervan kan leiden tot een daling van de winstgevendheid.  Dat betekent dat je omzet wel stijgt, maar je winst niet. Het is daarom handig om een feasability study te doen om zo te bepalen of de moeite die je steekt in het verkrijgen van extra omzet (the costs), opwegen tegen de impact die je maakt (de benefit).

Een voorbeeld waarbij het wellicht niet voordelig kan zijn om je omzet te vergroten is als je dan een tweede kantoor of pand moet aanschaffen of huren wat extra kosten met zich meebrengt of als je meer personeel aan moet nemen waardoor de personeelslasten stijgen.

Hoe kunnen we je helpen?
Als je je omzet en winst wilt verhogen dan kun je ons vragen om met een advies te komen. We doen dan een feasability study waarbij we onderzoek naar de markt en je marktpositie.  We kijken naar je huidige capaciteit, kansen en gevolgen en geven daar advies over.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.