Publicatieplicht ANBI

Deze informatie moet je online publiceren om je ANBI-status te behouden

Als jouw organisatie over een ANBI-status beschikt, levert dit een aantal interessante fiscale voordelen op. Maar alleen het verkrijgen van een ANBI-registratie is niet voldoende om deze voordelen te behouden. Hiervoor moet je voldoen aan een publicatieplicht. Je moet minstens eenmaal per jaar actuele informatie over het goede doel online zetten op een (gemeenschappelijke) website. Wil je weten wat je verplicht bent te publiceren? We zetten het voor je op een rij:

Grote of kleine ANBI?

De omvang van je organisatie is bepalend voor de verplichtingen die je hebt. Grotere ANBI’s moeten meer online delen dan kleine ANBI’s. Om te weten wat je moet publiceren, moet je dus eerst weten in welke categorie je valt.

Grote ANBI’s zijn:

 • Fondsenwervende ANBI’s waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. 
 • Danwel: Niet-fondsenwervende ANBI's waarvan de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000

Of andersom: Als je  als fondsenwervende ANBI minder dan € 50.000 aan baten hebt geworven, of als niet-fondsenwervende ANBI minder lasten had dan € 100.000 in het afgelopen boekjaar, dan ben je logischerwijs een kleine ANBI.

Publicatieplicht kleine ANBI’s

De volgende informatie moet door kleine ANBI’s online geplaatst worden:

 • De naam van de instelling
 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • Contactgegevens
 • De doelstelling van de ANBI
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • De namen en functies van de bestuurders (zoals voorzitter, penningmeester en secretaris)
 • Het beloningsbeleid voor bestuurders/beleidsbepalers, personeel en directie (bijvoorbeeld door te verwijzen naar de CAO)
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording (jaarlijks, uiterlijk binnen 6 maanden na het laatste boekjaar)

Je kunt er als kleine ANBI voor kiezen om gebruik te maken van het standaardpublicatieformulier voor grote ANBI’s (zie hieronder). Je hoeft dan alleen het ingevulde formulier jaarlijks opnieuw online te publiceren. Er wordt in dit formulier wel meer informatie gevraagd dan je verplicht bent publiekelijk te maken.

Publicatieplicht grote ANBI’s

Is jouw organisatie een grote ANBI? Dan ben je verplicht om jaarlijks een ingevuld standaardformulier online te publiceren. Hierin wordt naast algemene informatie over de organisatie, de doelen en activiteiten, gevraagd om bijvoorbeeld een balans en overzicht van baten en lasten in te vullen. Voor verschillende organisaties worden verschillende eisen gesteld. Zorg daarom dat je het formulier invult dat ontwikkeld is voor het type organisatie waar jouw ANBI onder valt. Je vindt hieronder links naar de downloads van de verschillende formulieren per organisatievorm:

Uitzonderingen publicatieplicht

Als je ANBI een kerkgenootschap is, heb je vrijstelling van de publicatieplicht voor de namen van de bestuurders en hoef je de jaarbalans niet online te plaatsen. Ook vermogensfondsen zijn niet verplicht de balans te publiceren.

Tot slot geldt er een uitzondering als de publicatie van namen van bestuurders, hun eigen veiligheid of die van familie in gevaar kan brengen. Als dit het geval is, kun je een ontheffing van de plicht krijgen van de Belastingdienst.

Meer weten?

Op deze pagina van de Belastingdienst kun je verder lezen over (de publicatieplicht voor) ANBI’s. Evolupa schreef meer over de ANBI-status, de buitenlandse ANBI, en wetgeving met betrekking tot deugdelijk beleid voor stichtingen en verenigingen (WBTR). We helpen Nederlandse en buitenlandse organisaties met de aanvraag van een ANBI-status. Neem gerust contact met ons op als je vragen of ondersteuning nodig hebt