Financieel strategisch beleid

Activiteiten:

1. Formuleren van financiele doelstellingen op lange termijn;
2. Doelstellingen regelmatig evalueren en bijstellen;
3. Gesprekspartner bij verandering en groei.  
 

Doelen om zetten in concrete doelen

Wanneer er sprake is van meerdere projecten op langere termijn is het voor een onderneming/organisatie handig om doelen te formuleren waar men wil zijn over een aantal jaren en wat daar voor nodig is. Evolupa kan daarbij ondersteunen bij het formuleren van deze financiële doelstellingen, door:

-Door analyse van de afgelopen jaren.
-Signaleren van trents in het vakgebied.
-Risico analyse bij externe financiering.
-De organisatie in contact brengen met gewenste expertise vanuit het netwerk van Evolupa.

Evaluatie en verandering

Niemand kan voorzien dat wat de toekomst brengt. Het daarom goed om regelmatig te evalueren en de plannen bij te stellen. En wanneer er onvoldoende richting is, is het belangrijk om opnieuw richting te geven. Door de brede kennis in wet- en regelgeving, ondernemerschap en beleidsontwikkeling kunnen we goed en snel sparren.