Wat we doen

Bij Evolupa hebben we de volgende vier diensten:

- Financiëring/fondsenwerving;

- Business management/zakelijke leiding;

- Controlling en financiele administratie;

- Financieel strategisch beleid.

- Financiëring/fondsenwerving

1. Adviseren en bemiddelen bij financiëring van bijvoorbeeld investeringen of het kopen van bedrijfspanden;

2. Het schrijven van een ondernemingsplan voor een lening bij de bank;

3. Ondersteunen van initiatieven bij het opstellen van projectplannen en begrotingen voor aanvragen bij private en overheidsfondsen.

 

- Business management/zakelijke leiding

1. Het uitwerken van projectplannen en ondernemingsplan in acties en een tijdschema;

2. Opstellen contracten en overeenkomsten;

3. Bewaken en bijstellen van de voortgang van het project en budgetten.

 

- Controlling en financiële administratie

1. Het controleren en bewaken van de (financiële) bedrijfsvoering op efficiëntie en effectiviteit;

2. Controle van in- en externe regelgeving, zoals voor fiscaliteit en jaarrekeningen;

3. Ondersteunen bij het opstellen van afrekeningen en jaarrekeningen.


- Financieel strategisch beleid

1. Formuleren van financiële doelstellingen op lange termijn;

2. Doelstellingen regelmatig evalueren en bijstellen;

3. Gesprekspartner bij verandering en groei.  


Meer weten?

Laat je overtuigen, neem contact op via ons contactformulier of stuur een email naar info [at] evolupa.com